#
  • Port Blair
  • Havelock
AN01- 5N/6D
#
  • Port Blair
  • Havelock
  • Neil
AN02- 6N/7D
#
  • Port Blair
  • Havelock
  • Neil
AN03- 7N/8D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Chandigarh
HP02- 6N/7D
#
  • Kasauli
  • Shimla
  • Manali
  • Chandigarh
HP01- 7N/8D
#
  • Chandigarh
  • Kasauli
  • Shimla
  • Manali
  • Dalhousie
  • Dharamshala
  • Amritsar
HP03- 11N/12D
#
  • Dharamshala
  • Dalhouise
  • Amritsar
HP04- 6N/7D
#
  • Sirsi
  • Gokarna
  • Murdeshwar
  • Udupi
KA01- 6N/7D
#
  • Jaipur
  • Ranthambore
  • Pushkar
  • Bikaner
  • Jodhpur
RJ01- 7N/8D
#
  • Jaisalmer
  • Jodhpur
  • Ranakpur
  • Udaipur
  • Mount Abu
RJ02- 7N/8D
#
  • Ranthambore
  • Jaipur
  • Pushkar
  • Bikaner
  • Jaisalmer
  • Jodhpur
  • Ranakpur
  • Udaipur
  • Mount Abu
RJ03- 12N/13D
#
  • Kolkata
  • Sunderban
  • Shantiniketan
WB01- 5N/6D
#
  • Bhubaneshwar
  • Puri
  • Kolkata
  • Sundarban
  • Shantiniketna
WB02- 9N/10D
#
  • Cochin
  • Munnar
  • Periyar
  • Thekkady
  • Alleppey
  • Kovalam
KL01- 6N/7D
#
  • Cochin
  • Munnar
  • Thekkady
  • Alleppey
  • Kovalam
  • Kanyakumari
KL02- 7N/8D
#
  • Kanyakumari
  • Trivandrum
  • Alleppey
  • Periyar
  • Munnar
  • Cochin
KL03- 8N/9D
#
  • Mussoorie
  • Nainital
  • Jim Corbett
UK01- 6N/7D
#
  • Haridwar
  • Mussoorie
  • Nainital
  • Jim Corbett
UK02- 7N/8D
#
  • Delhi
  • Haridwar
  • Mussoorie
  • Nainital
  • Almora
  • Kausani
  • Jim Corbett
UK03- 8N/9D
#
  • Srinagar
  • Srinagar Houseboat
  • Gulmarg
  • Pahalgam
JK01- 5N/6D
#
  • Srinagar
  • Srinagar Houseboat
  • Gulmarg
  • Pahalgam
  • Katra
  • Dalhousie
  • Amritsar
JK02- 8N/9D
#
  • Srinagar
  • Srinagar Houseboat
  • Gulmarg
  • Pahalgam
  • Katra
  • Jammu
JK03- 7N/8D
#
  • Guwahati
  • Kaziranga
  • Shillong
  • Cherrapunjee
NE01- 6N/7D
#
  • Kaziranga
  • Shillong
  • Cherrapunjee
  • Guwahati
NE02- 7N/8D
#
  • Guwahati
  • Nameri
  • Dirang
  • Tawang
  • Bomdila
  • Kaziranga
  • Shillong
  • Cherrapunjee
  • Shillong
NE03- 11N/12D
#
  • BHALUKPONG
  • DIRANG
  • TAWANG
  • BOMDILA
  • GUWAHATI
NE04- 7N/8D
#
  • Guwahati
  • Shillong
  • Cherrapunjee
NE06- 5N/6D
#
  • Gangtok
  • Pelling
  • Darjeeling
NE07- 6N/7D
#
  • Gangtok
  • Lachen
  • Lachung
NE08- 6N/7D
#
  • Gangtok
  • Lachen
  • Lachung
  • Pelling
  • Darjeeling
NE09- 9N/10D
#
  • Ahmedabad
  • Bhuj
  • Mandvi
  • Rajkot
  • Vadodara
GJ01- 8N/9D
#
  • Vadodara
  • Ahmedabad
  • Dwarka
  • Diu
  • Junagarh
  • Gir
GJ02- 8N/9D
#
  • Vadodara
  • Dwarka
  • Somnath
  • Rajkot
  • Mandvi
  • Bhuj
  • Ahmedabad
GJ04- 9N/10D
#
  • Vadodara
  • Ahmedabad
  • Bhuj
  • Mandavi
  • Rajkot
  • Dwarka
  • Somnath
  • Gir
  • Diu
GJ03- 11N/12D
#
  • Vadodara
  • Ahmedabad
  • Bhuj
  • Mandavi
  • Rajkot
  • Dwarka
  • Somnath
  • Gir
  • Diu
  • Junagarh
GJ05- 13N/14D
#
  • Vadodara
  • Rajkot
  • Mandvi
  • Bhuj
GJ06- 5N/6D
#
  • Tirupati
  • Mahabalipuram
  • Pondicherry
  • Thanjavur
  • Rameshwaram
  • Kanyakumari
  • Madurai
TL01- 8N/9D
#
  • Bangalore
  • Mysore
  • Ooty
  • Kodaikanal
  • Coimbatore
TLKA01- 7N/8D
#
  • Mysore
  • Coorg
  • Ooty
TLKA02- 7N/8D
#
  • Bangalore
  • Mysore
  • Coorg
  • Ooty
TLKA03- 8N/9D
#
  • Leh
  • Diskit
  • Nubra
  • Sonmarg
  • Pangong Camp
JKL01- 6N/7D
#
  • Srinagar
  • Srinagar Houseboat
  • Gulmerg
  • Pahalgam
  • Kargil
  • Leh
  • Pangong Camp Stay
  • Nubra Camp Stay
JKL02- 11N/12D
#
  • Leh
  • Nubra Camp
  • Pangong Camp
  • Sarchu
  • Manali
  • Shimla
  • Chandigarh
JKLH01- 12N/13D
#
  • Srinagar
  • Kargil
  • Leh
  • Pangong
  • Nubra
  • Sarchu
  • Manali
  • Chandigarh
JKLH02- 11N/12D
#
  • Sonmarg
  • Kargil
  • Leh
  • Pangong Camp Stay
  • Nubra Camp Stay
JKL03- 8N/9D
#
  • Thimpu
  • Phuntsholing
  • Paro
  • Haa valley
BH01- 7N/8D
#
  • Kathmandu
  • Nagarkot
  • Pokhara
  • Chitwan 
NP01- 6N/7D
#
  • Delhi 
  • Ranthambore 
  • Agra 
  • Haridwar 
  • Rishikesh 
IB01- 8N/9D
#
  • Haridwar
  • Barkot / Yamunotri
  • Uttarkashi
  • Gangotri
  • Guptkashi
  • Kedarnath
  • Badrinath / Auli
  • Rudraprayag
  • Srinagar
CHDM01- 11N/12D
#
  • Barkot
  • Yamunotri
  • Uttarkashi
  • Gangotri
  • Guptkashi
  • Kedarnath
  • Badrinath
  • Rudraprayag
  • Rishikesh
CHDM02- 9N/10D
#
  • Haridwar
  • Rishikesh
  • Guptkashi
  • Kedarnath
  • Joshimath
  • Badrinath
CHDM03- 6N/7D
#
  • Nainital
  • Almora
  • Kausani
  • Ranikhet
  • Jim Corbett 
UK04- 5N/6D
#
  • Nainital
  • Mukteshwar
  • Binsar
  • Kausani
  • Jim Corbett
UK05- 6N/7D
#
  • Nainital
  • Mukteshwar
  • Kausani
  • Jim Corbett 
UK06- 6N/7D
#
  • Haridwar
  • Mussoorie
  • Nainital
  • Ranikhet
  • kausani
  • Jim Corbett
UK07- 8N/9D
#
  • Mussoorie
  • Rishikesh
  • Haridwar
  • Lansdowne
  • Jim Corbett
  • Ranikhet
  • Almora
  • Kausani
  • Nainital
UK08- 9N/10D
#
  • Delhi
  • Nainital
  • Almora
  • Kausani
  • Ranikhet
  • Lansdowne
  • Mussoorie
  • Dehradun
  • Haridwar
  • Rishikesh
UK09- 9N/10D
#
  • Haridwar
  • Rishikesh
  • Mussoorie
  • Nainital
  • Ranikhet
  • Kausani
  • Jim Corbett
  • Delhi
UK10- 11N/12D
#
  • Srinagar
  • Sonmarg
  • Gulmarg
  • Pahalgam
  • Doodhpathri
  • Yousmarg
JK04- 8N/9D
#
  • Leh
  • Nubra Valley
  • Pangong
JKL04- 6N/7D
#
  • Guwahati
  • Nameri
  • Dirang
  • Tawang
  • Bomdila
  • Kaziranga
  • Shillong
  • Cherrapunjee 
NE05- 13N/14D
#
  • Gwalior
  • Jhansi
  • Orchha
  • Khajuraho
  • Bandhavgarh
  • Jabalpur
  • Pachmarhi
  • Bhopal
MP01- 9N/10D
#
  • Kanha
  • Jabalpur
  • Pachmarhi 
MP02- 5N/6D
#
  • Jabalpur
  • Kanha
  • Amarkantak
  • Bandhavgarh
  • Khajuraho
  • Chitrakoot
MP03- 7N/8D
#
  • Pachmarhi
  • Jabalpur
  • Kanha
  • Bandhavgarh
  • Khajuraho
MP04- 7N/8D
#
  • Khajuraho
  • Bandhavgarh
  • Jabalpur
  • Pachmarhi
  • Sanchi
MP05- 7N/8D
#
  • Pachmarhi
  • Jabalpur
  • Kanha
  • Bandhavgarh
  • Khajuraho
  • Gwalior
MP06- 10N/11D
#
  • Omkareshwar
  • Mandu
  • Indore
  • Ujjain
  • Bhopal
  • Pachmarhi
  • Jabalpur / Kanha
  • Bandhavgarh / Khajuraho
  • Gwalior
MP07- 15N/16D
#
  • Phuntsholing
  • Thimphu
  • Punakha
  • Haa Valley
  • Paro
BH02- 7N/8D
#
  • Phuntsholing
  • Thimphu
  • Paro
BH03- 6N/7D
#
  • Phuntsholing
  • Thimphu
  • Punakha Valley
  • Phobjikha/Gangtey
  • Haa Valley
  • Paro
BH04- 9N/10D
#
  • Thimphu
  • Haa Valley
  • Paro
BH05- 5N/6D
#
  • Thimphu
  • Punakha Valley
  • Phobjikha/Gangtey
  • Haa Valley
  • Paro
BH06- 7N/8D
#
  • Siliguri
  • Phuntsholing
  • Thimphu
  • Punakha
  • Paro
BH07- 5N/6D
#
  • Gorakhpur
  • Pokhara
  • Kathmandu
  • Chitwan
  • Suanauli/Lumbini 
NP02- 7N/8D
#
  • Nagarkot
  • Kathmandu
  • Pokhara
  • Sarangkot
  • Chitwan
NP03- 6N/7D
#
  • Kathmandu
  • Pokhara
  • Chitwan
  • Jomsom
NP04- 7N/8D
#
  • Nagarkot
  • Kathmandu
  • Janakpur
  • Chitwan
  • Pokhara
  • Jomsom
NP05- 9N/10D
#
  • Prayagraj
  • Chitrakoot
  • Varanasi
  • Sarnath
  • Gaya 
KGPA01- 6N/7D
#
  • Prayagraj (Allahabad)
  • Ayodhya
  • Varanasi
  • Bodhgaya
  • Ramnagar
KGPA02- 6N/7D
#
  • Srinagar
  • Sonmarg
  • Yosmarg
  • Pahalgam
  • Gulmarg
JK05- 7N/8D
#
  • Shirdi
  • Shani Shingnapur 
  • Parli Vaijnath 
  • Kolhapur
  • Mahabaleshwar
  • Bhimashankar
  • Lonavala
  • Khandala
  • Mumbai
MHT 01- 9N/10D
#
  • Shirdi
  • Shani Shingnapur 
  • Ajanta
  • Aurangabad
  • Ellora 
  • Parli Vaijnath 
  • Bhimashankar
  • Nashik 
  • Mumbai
MHT 02- 7N/8D
#
  • Nashik
  • Shirdi
  • Shani Shingnapur 
  • Ajanta
  • Aurangabad
  • Ellora
  • Parli Vaijnath 
  • Bhimashankar
MHT 03- 7N/8D
#
  • Alibaug
  • Srivardhan
  • Harihareshwar
  • Dapoli
  • Ratnagiri
  • Malvan / Tarkarli
  • Sawantwadi
  • Amboli
  • Kolhapur
MHT 04- 9N/10D
#
  • Srinagar
  • Gulmarg
  • Pahalgam
  • Sonmarg
  • Kargil, Leh
  • Tsomoriri
  • Pangong
  • Nubra
  • Sarchu
  • Manali, Chandigarh
JKLH 03- 21N/22D
#
  • Nainital
  • Mukteshwar
  • Almora
  • Binsar
  • Kausani
UK11- 5N/6D
#
  • Kedarnath
  • Badrinath
  • Yamunotri
  • Gangotri
CHDM06- 5N/6D
#
  • Haridwar
  • Barkot / Yamunotri
  • Uttarkashi
  • Gangotri
  • Guptkashi
  • Kedarnath
  • Joshimath
  • Badrinath
  • Rudraprayag
CHDM10- 9N/10D
#
  • Haridwar
  • Barkot / Yamunotri
  • Uttarkashi
  • Gangotri
  • Guptkashi
  • Kedarnath
  • Joshimath
  • Bdarinath
  • Rudraprayag
CHDM11- 9N/10D
#
  • Haridwar
  • Barkot / Yamunotri
  • Uttarkashi
  • Gangotri
  • Guptkashi
  • Kedarnath
  • Joshimath
  • Badrinath
  • Rudraprayag
CHDM12- 9N/10D
#
  • Alwar
  • Jaipur
  • Udaipur
  • Banswara
  • Mount Abu
  • Ranakpur
  • Nakoda 
  • Jodhpur
JT01- 11N/12D
#
  • Jaipur 
  • Chittogarh 
  • Udaipur 
  • Jodhpur 
  • Jaisalmer 
RJ04- 7N/8D
#
  • Shimla 
  • Manali
HP05- 5N/6D
#
  • Leh
  • Alchi / Lamayuru
  • Nubra Valley 
  • Turtuk
  • Pangong
  • Tsomoriri
JKL06- 7N/8D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Khajjiar
HP06- 8N/9D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Katra
HP09- 10N/11D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Chandigarh
HP07- 7N/8D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Katra
  • Amritsar
HP10- 11N/12D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Amritsar
  • Delhi
HP11- 11N/12D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Amritsar
  • Chandigarh
HP12- 11N/12D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Amritsar
HP13- 11N/12D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Amritsar
HP14- 9N/10D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Delhi
HP15- 10N/11D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Chandigarh
  • Agra
HP16- 7N/8D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Chandigarh
  • Delhi
HP17- 7N/8D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Dharamshala
  • Dalhousie
  • Chandigarh
HP18- 9N/10D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Chandigarh
  • Delhi
HP19- 8N/9D
#
  • Omkareshwar
  • Shahada
  • Ankleshwar
  • Bharuch
  • Ujjain
  • Maheshwar
  • Budhni
  • Jabalpur  / Amarkantak
  • Narsingpur / Hoshangabad
MP08- 14N/15D
#
  • Guptkashi
  • Kedarnath
  • Badrinath
  • Rishikesh
CHDM13- 5N/6D
#
  • Amarnath
  • Panchtarni
  • Sheshnag
  • Baltal
  • Srinagar
AMY01- 5N/6D
#
  • Sankri
  • Judakatalab
  • Kedarkantha
UK12- 5N/6D
#
  • Gangtok 
  • Darjeeling 
NE10- 5N/6D
#
  1. Haridwar 
  2. Mussoorie
  3. Kedarnath
  4. Sonprayag
CHDM14- 6N/7D
#
  • Dubai
DB02- 5N/6D
#
  • Benoa Beach 
  • Denpsar City Tour
  • Ubud Village
  •  Kintamani Volcano 
BL01- 3N/4D
#
  • Alcazar Show
  • Coral Island Tour 
  • Golden Buddha & Wat Noi Temple
  • Safari world with Marine Park 
TH01- 4N/5D
#
  •  Ranthambore 
  •   Jaipur
RJ05- 3N/4D
#
  • Mauritius
  • North Tour
  • South Tour
  • Ile Aux Cerfs Tour

   

MRU01- 4N/5D
#
  • Singapore
SIN01- 4N/5D
#
  • Phuket
  • Krabi
TH02- 5N/6D
#
  • Nagarkot
  • Chitwan
  • Kathmandu
NP04- 4N/5D
#
  • Pattaya
  • Bangkok
TH03- 4N/5D
#
  • Istanbul
  • Cappadocia
  • Antalya
TUR01- 7N/8D
#
  • Bali
BL01- 5N/6D
#
  • Malaysia
ML01- 3N/4D
#
  • Europe
EU02- 11N/12D
#
  • Dubai
DB01- 4N/5D
#
  • London 
  • Paris
EU03- 4N/5D
#
  • Vienna 
  • Salzburg 
  • Innsbruck 
EU04- 5N/6D
#
  • Phuket 
  • Krabi
TH04- 4N/5D
#
  • Mangalore
  • Coorg
  • Ooty
  • Kodaikanal
TLKA04- 6N/7D
#
  • Bali
BL02- 7N/8D
#
  • Ooty
  • Wayanad
  • Coorg
TLKA05- 7N/8D
#
  • Hanoi
  • Halong Bay
  • Ninh Binh
VIT01- 4N/5D
#
  • Sydney 
  • Canberra
  • Melbourne
AST01- 10N/11D
#
  • ​Halong Bay
  •  Hanoi
  • Danang
  • Ho Chi Minh
VIT02- 7N/8D
#
  • Srinagar 
  • Sonmarg 
  • Kargil 
  • Leh 
  • Nubra Valley 
  • Turtuk 
  • Pangong 
JKL03- 7N/8D
#
  • Auckland
  • Waitomo
  • Rotorua
  • Hobbiton
  • Auckland
NZE01- 4N/5D
#
  • Phuket
  • Krabi
  • Bangkok
TH06- 7N/8D
#
  • CHRISTCHURCH
  • TEKAPO
  • QUEENSTOWN
  • MILFORD SOUND
  • QUEENSTOWN
  • CHRISTCHURCH
NZE02- 6N/7D
#
  • Baku
EUBQ01- 4N/5D
#
  • Baku
EUBQ02- 5N/6D
#
  • Vardvinayak
  • Ballaleshwar
  • Mahaganpati
  • Chintamani
  • Siddhivinayak
  • Mayureshwar
  • Vighnahar
  • Girijatmaj
ASHT-01- 2N/3D
#
  • Pattaya
TH07- 4N/5D
#
  • Singapore Cruise
  • Singapore Hotel
ASSMC-01- 6N/7D
#
  • ​Varadvinayak
  • Ballaleshwar
  • Girijatmaj
  • Vighnahar
  • Mahaganpati
  • Chintamani
  • Siddhivinayak
  • Mayureshwar
ASHT02- 1N/2D
#
  • Mayureshwar
  • Siddhivinayak
  • Ballaleshwar
  • Varadvinayak
  • Chintamani
  • Girijatmaj
  • Vighnhar
  • Mahaganpati 
  • Mayureshwar
ASHT03- 2N/3D
#
  • Vardvinayak
  • Ballaleshwar
  • Mahaganpati
  • Chintamani
  • Siddhivinayak
  • Mayureshwar
  • Bhimashankar
  • Vighnahar
  • Girijatmaj
ASHT04- 2N/3D
#
  • Baku
EUBQ03- 6N/7D
#
  • AUCKLAND
  • WAITOMO
  • HOBBITON
  • ROTORUA
  • NAPIER
  • WELLINGTON
NZE03- 6N/7D
#
  • AUCKLAND
  • ROTORUA
  • NAPIER
  • WELLINGTON
  • PICTON
  • KAIKOURA
  • CHRISTCHURCH
  • TEKAPO
  • MT COOK
  • QUEENSTOWN
  • DUNEDIN
  • THE CATLINS
  • CHRISTCHURCH
NZE04- 15N/16D
#
  • Ubud
  • Nusa Penida
  • Kuta
BL03- 6N/7D
#
  • Kuala
  • Lumpur
  • Kuta 
ML02- 7N/8D
#
  • Istanbul
  • Cappadocia 
  • Izmir 
  • Pamukkale
  • Bodrum 
EUIT01- 9N/10D
#
  • Lucerne
  • Zurich
  • Milan
  •  Venice
  •  Amsterdam 
EU 05 - 10N/11D
#
  • Konkan Darshan 
MHKD01- 4N/5D
#
  • Kuta
  • Seminyak
BL-04- 6N/7D
#
  • Budapest 
  • Vienna
  • Prague
EU 06- 5N/6D
#
  • Paris
  • Zurich
EUF-01- 6N/7D
#
  • Singapore
  • Kuala Lumpur 
  • Pattaya
  • Bangkok 
SMT - 01- 10N/11D
#
  • Singapore
  • Kuala Lumpur
SIN - 01- 6N/7D
#
  • Singapore
SIN - 02 - 3N/4D
#
  • Dubai
  • Abu Dhabi
DB03- 6N/7D
#
  • Phuket
  • Bnagkok
TH08- 10N/11D
#
  • Varanasi
  • Gaya
  • Prayagraj 
  • Chitrakoot
KGPC 01- 7N/8D
Loading…