#
  • Ujjain
  • Mandu
  • Maheshwar
  • Omkareshwar
  • Indore
SB47- 4N/5D
#
  • Mangalore
  • Coorg
HS01- 3N/4D
#
  • Anandvan
  • Hemalkasa
  • Somnath
SOCIO01- 3N/4D
#
  • Anandwan
  • Hemalkasa
  • Somnath
  • Tadoba
SOCIO02- 4N/5D
#
  • Coorg
  • Mysore
  • Shravanbelgola
HS02- 4N/5D
#
  • Ooty
  • Coonoor
HS25- 3N/4D
#
  • Cochin
  • Munnar
HS04- 3N/4D
#
  • Munnar
  • Alleppey Houseboat
HS05- 4N/5D
#
  • Athirapally
  • Munnar
HS06- 4N/5D
#
  • Nainital
  • Jim Corbett
HS18- 4N/5D
#
  • Athirapally
  • Munnar
  • Alleppey Houseboat 
HS07- 4N/5D
#
  • Coorg 
  • Wayanad
HS03- 4N/5D
#
  • Delhi 
  • Ranthambore 
  • Agra 
  • Haridwar 
  • Rishikesh 
IB01- 8N/9D
#
  • Indore
  • Mandu
  • Maheshwar
  • Omkareshwar
  • Ujjain
MP03- 3N/4D
#
  • Ranthambore
  • Jaipur 
SB08- 3N/4D
#
  • Jodhpur
  • Jaisalmer 
SB09- 3N/4D
#
  • Udaipur
  • Chittorgarh
  • Nathdwara
  • Mount Abu
SB10- 3N/4D
#
  • Udaipur
  • Chittorgarh
  • Kumbhalgarh
  • Ranakpur
  • Mount Abu
SB11- 4N/5D
#
  • Jaipur
  • Pushkar
  • Ajmer 
SB12- 4N/5D
#
  • Jodhpur
  • Bikaner
  • Jaisalmer
SB13- 4N/5D
#
  • Shimla
  • Manali
  • Rohtang Pass
HS14- 4N/5D
#
  • Manali
  • Rohtang Pass
  • Naggar Castle
  • Manikaran 
HS15- 4N/5D
#
  • Khajjiar
  • Dalhousie
  • Dharamshala
  • Mcleodganj
  • Dharamshala
  • Jwalaji
  • Amritsar
HS16- 4N/5D
#
  • Manali
  • Manikaran
  • Rohtang Pass
HS17- 3N/4D
#
  • Haridwar
  • Rishikesh
  • Mussoorie 
HS19- 4N/5D
#
  • Haridwar
  • Rishikesh
  • Mussoorie
HS20- 4N/5D
#
  • Nainital
  • Jim Corbett 
HS21- 4N/5D
#
  • Nainital
  • Almora
  • Kausani
  • Jim Corbett 
HS22- 4N/5D
#
  • Nainital
  • Almora
  • Kausani
  • Ranikhet
  • Jim Corbett
HS23- 4N/5D
#
  • Nainital
  • Almora
  • Kausani
  • Ranikhet
HS24- 4N/5D
#
  • Mysore
  • Ooty
  • Coonoor
HS26- 4N/5D
#
  • Mysore
  • Ooty
HS27- 3N/4D
#
  • Ooty
  • Coonoor
  • Kodaikanal
HS28- 4N/5D
#
  • Coorg
  • Ooty
  • Coonoor
HS29- 4N/5D
#
  • Coorg
  • Kabini
HS30- 4N/5D
#
  • Vadodara
  • Statue of Unity
  • Champaner
  • Pawagarh
  • Ahmedabad
SB31- 3N/4D
#
  • Vadodara
  • Statue of Unity
  • Champaner
  • Pawagarh
SB32- 2N/3D
#
  • Gir National Park
  • Diu
  • Somnath 
SB33- 3N/4D
#
  • Vadodara
  • Statue of Unity
  • Champaner
  • Pawagarh
  • Ahmedabad
SB34- 4N/5D
#
  • Dwarka
  • Somnath 
SB35- 3N/4D
#
  • Dwarka
  • Somnath
  • Gir National Park 
SB36- 4N/5D
#
  • Dwarka
  • Somnath
  • Diu
SB37- 4N/5D
#
  • Dwarka
  • Somnath
  • Girnar Hills
  • Junagadh
SB38- 3N/4D
#
  • Pachmarhi
  • Bhimbetka
  • Bhojpur
  • Bhopal
  • Sanchi
HS39- 3N/4D
#
  • Jabalpur
  • Bhedaghat
  • Kanha National Park
  • Bandhavgarh National Park 
SB40- 3N/4D
#
  • Omkareshwar
  • Maheshwar
  • Ujjain
SB41- 2N/3D
#
  • Bhopal
  • Tawa
  • Satpura
  • Pachmarhi
SB42- 3N/4D
#
  • Khajuraho
  • Bandhavgarh National Park
  • Jabalpur
SB43- 3N/4D
#
  • Jhansi
  • Orchha
  • Khajuraho
  • Jabalpur
SB44- 3N/4D
#
  • Pachmarhi
  • Satpura Tiger Reserve 
HS45- 3N/4D
#
  • Tirupati 
SB48- 2N/3D
#
  • Tiruapti
  • Vellore
  • Chennai 
SB49- 3N/4D
#
  • Madurai
  • Rameshwaram
  • Kanyakumari
SB50- 3N/4D
#
  • Pondicherry
  • Kumbakonam
  • Thanjavur
SB51- 3N/4D
#
  • Jog Fall
  • Unchalli Fall
  • Sahasralinga
  • Yana
  • Vibhuthi Fall
HS52- 2N/3D
#
  • Hospet (Hampi)
  • Badami 
SB53- 2N/3D
#
  • Gokarna
  • Idagunji
  • Murdeshwar
SB54- 2N/3D
#
  • Gokarna
  • Idagunji
  • Murdeshwar
  • Udupi
SB55- 3N/4D
#
  • Goa
  • Goakarna 
SB56- 4N/5D
#
  • Goa
  • Murdeshwar
SB57- 4N/5D
#
  • Shillong
  • Cherrapunjee
  • Dawki
  • Mawlynnong
HS58- 3N/4D
#
  • Cherrapunjee
  • Dawki
  • Mawlynnong
  • Shillong
HS59- 3N/4D
#
  • Kaziranga
  • Shillong
  • Cherrapunjee
  • Dawki
  • Mawlynnong
HS60- 4N/5D
#
  • Kaziranga
  • Cherrapunjee
  • Dawki
  • Mawlynnong
  • Shillong
HS61- 4N/5D
#
  • Shillong
  • Cherrapunjee
  • Dawki
  • Mawlynnong
HS62- 4N/5D
#
  • Shillong
  • Cherrapunjee
  • Dawki
  • Mawlynnong
  • Guwahati
HS63- 4N/5D
#
  • Cherrapunjee
  • Dawki
  • Mawlynnong
  • Shillong
  • Guwahati
HS64- 4N/5D
#
  • Bandhavgarh National Park 
SB65- 2N/3D
#
  • Jim Corbett National Park
SB66- 2N/3D
#
  • Bandipur Tiger Reserve
  • Mudumalai Tiger Reserve
SB67- 2N/3D
#
  • Ranthambore National Park
SB68- 2N/3D
#
  • Tadoba Andhari National Park
SB69- 2N/3D
#
  • Kanha Tiger Reserve
SB70- 2N/3D
#
  • Gir National Park 
SB71- 2N/3D
#
  • Kaziranga National Park
SB72- 2N/3D
#
  • Pench National Park 
SB73- 2N/3D
#
  • Tarkarli
  • Malvan
SB74- 2N/3D
#
  • Malvan
  • Tarkarli
  • Kunkeshwar
SB75- 3N/4D
#
  • Tarkarli
  • Malvan
  • Ganpatipule 
SB76- 3N/4D
#
  • Tarkarli
  • Malvan
  • Amboli
  • Ganpatipule
SB77- 4N/5D
#
  • Port Blair
  • Havelock Island
  • Neil Island 
SB78- 4N/5D
#
  • Port Blair
  • Havelock Island 
SB79- 4N/5D
#
  • Pench National Park
  • Kanha Tiger Reserve
SB80- 3N/4D
#
  • Tadoba Andhari National Park
  • Pench National Park
SB81- 3N/4D
#
  • Bandipur Tiger Reserve And National Park
  • Mudumalai Tiger Reserve
  • Nagarhole National Park And Tiger Reserve
SB82- 3N/4D
#
  • Ooty
  • Coonoor
  • Bandipur Tiger Reserve And National Park
  • Nagarhole National Park And Tiger Reserve
SB83- 4N/5D
#
  • Wayanad
  • Kabini
SB84- 4N/5D
#
  • Munnar
  • Thekkady
SB85- 4N/5D
#
  • Puri
  • Chilika Lake
  • Konark Sun Temple  
SB86- 2N/3D
#
  • Puri
  • Chilika Lake
  • Konark Sun Temple
  • Bhubaneswar
  • Udaigiri
  • Lalitagiri
  • Ratnagiri 
SB87- 4N/5D
#
  • Alleppey Houseboat
  • Kumarakom
  • Thekkady
SB90- 4N/5D
#
  • Delhi
  • Mathura
  • Vrindavan
  • Agra
SB88- 3N/4D
#
  • Delhi
  • Agra
  • Fatehpur Sikri
  • Jaipur
SB89- 4N/5D
#
  • Sonprayag
  • Kedarnath 
CHDM04- 3N/4D
#
  • Aurangabad
  • Daulatabad
  • Ellora Caves 
  • Ajanta
SB 91- 3N/4D
#
  • Ratnagiri
  • Ganpatipule
  • Malvan / Tarkarli
SB 93- 4N/5D
#
  • Hyderabad
SB 94- 2N/3D
#
  • Hyderabad
  • Ramoji Film City
SB 95- 3N/4D
#
  • Hyderabad
  • Ramoji Film City
SB 96- 4N/5D
#
  • Hyderabad
  • Ramoji Film City
  • Srisailam
SB 98- 4N/5D
#
  • Kedarnath
  • Badrinath
CHDM 05- 0N/1D
#
  • Haridwar
  • Kedarnath
  • Badrinath
  • Rishikesh
CHDM 07- 4N/5D
#
  • Haridwar
  • Kedarnath
  • Badrinath
  • Rishikesh
CHDM 08- 4N/5D
#
  • Haridwar
  • Kedarnath
  • Badrinath
  • Rishikesh
CHDM 09- 4N/5D
#
  • Hampi
  • Badami
SB99- 3N/4D
#
  • Srinagar
  • Pahalgam
  • Gulmarg
HS100- 4N/5D
#
  • Port Blair
  • Havelock Island
AN04- 4N/5D
#
  • Srinagar
  • Sonmarg
AMY02- 3N/4D
#
  • Vadodara
  • Garudeshwar
  • Rampura
GJ08- 2N/3D
#
  • Tadoba
SB102- 2N/3D
#
  • Mahabaleshwar
SBHT01- 3N/4D
#
  • Mahabaleshwar
SBHT02- 4N/5D
#
  • Mahad – Varadvinaya
  • Pali – Ballaleshwar
  • Ranjangaon – Mahaganpati
  • Theur – Chintamani
  • Siddhatek – Siddhivinayak
  • Morgaon – Mayureshwar
  • Lenyadri – Girijatmaj
  • Ozar – Vighnahar
MH01- 2N/3D
#
  • Ramoji Film City
  • Hussainsagar lake
  • Char Minar
  • Golconda fort
  • QutubShahi Tomb
  • Snow world
SB104- 4N/5D
#
  • HARIDWAR 
  • SERSI 
  • KEDARNATH 
  •  CHAMOLI
  • RISHIKESH 
CHDM14- 7N/8D
#
  • Sambhaji
  • Nagar Parali
  • Ozar
M12- 3N/4D
#
  • Kalu Waterfall
  • Nageshwar temple
  • Ancient Caves
  • Aadrai jungle
RS01- 0N/1D
#
  • Takmak Fort
RS02- -1N/0D
#
  • Kalsubai Mountain
RS03- 0N/1D
#
  • Devkund Waterfalls
RS07- 0N/1D
#
  • Dhodani - Matheran Sunset Point Trek
RS08- -1N/0D
#
  • Devkund Waterfall Rapelling
RS05- 0N/1D
#
  • Mahuli Fort
RS06- -1N/0D
#
  • Kavnai Fort
RS10- -1N/0D
#
  • Kalvantidurg Fort
RS11- -1N/0D
#
  • Kaldurg Fort
RS12 - -1N/0D
#
  • Ajoba Mountain
  • Valmiki Ashram
RS13- 0N/1D
#
  • Madap Waterfalls 
RS15- -1N/0D
#
  • Karnala Fort
RS16- -1N/0D
#
  • Gorakhgad Fort 
RS17- 0N/1D
#
  • Bhivgad,Bhimgad hill fort
RS18- -1N/0D
#
  • Tringalwadi fort
RS19- -1N/0D
#
  • Manikgad Fort
RS20- -1N/0D
#
  • Irshalgad Fort
RS21- -1N/0D
#
  • Sondai Fort
RS22- -1N/0D
#
  • Chanderi Fort
RS23- -1N/0D
#
  • Ratnagad fort
RS24- 0N/1D
#
  • Amboli Savdav Waterfall
RS25- 2N/3D
#
  • Canyoning at Madap Waterfalls
RS26- -1N/0D
#
  • Kataldar waterfall rappeling
RS28- -1N/0D
#
  • Dudhsagar Waterfall
RS29- 2N/3D
#
  • Bekre Waterfalls
RS31- -1N/0D
#
  • Harihar Fort
RS32- -1N/0D
#
  • Raigad Fort
RS33- 1N/2D
#
  • Andhrbhan Jungle
RS34- -1N/0D
#
  • Ganpati Gadad Mountain
RS35- -1N/0D
#
  • Harishchandrad Trek
RS36- -1N/0D
#
  • Sudhagad Camping
  • Mahad Pali
RS38- 1N/2D
Loading…